NCTV opent Trigion Congres 2014

Na een openingswoord door algemeen directeur Ellen Groenewoudt, opende Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid Dick Schoof op donderdag 6 november het Trigion Congres 2014.

Op Rijksniveau is de NCTV eindverantwoordelijk voor de ‘drie C’s’ Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cyber security. Met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Na een zomer van groeiende zorgen over (inter)nationale veiligheid was hij dé ideale spreker om het congres te openen rond het thema ‘Hoe … wordt Nederland veiliger?’ Hij relativeerde zorgen die onder vele Nederlandse burgers leven en gaf een inkijkje in hoe veilig Nederland op dit moment werkelijk is.

Trigion congres

Daarna was het de beurt aan mevrouw Dora Horjus, algemeen directeur van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Persoonlijk is zij gespecialiseerd in reputaties, strategisch management en leiderschap ten tijde van crisis. Vanuit haar professionele ervaring als begeleider van crisisteams nam zij de massaal aanwezige gasten mee in elf inzichten op het gebied van strategisch crisismanagement Haar kernboodschap was dat meer niet per definitie beter is.

De derde gastspreker was de heer drs. Eric van Tol, sinds december 2013 verbonden aan het Expertisecentrum Big Data van Fontys Hogeschool. Daarnaast is hij als aanjager betrokken bij het ICT doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken. Met de ICT doorbraakprojecten wil de Rijksoverheid de kennis over ICT en de mogelijkheden ervan vergroten. In zijn presentatie ging het over de ontwikkeling en nieuwe toepassingen van Big Data en zocht hij de verbinding met Veiligheid.

Ook de uitreiking van de Hoffmann Cyber Security Award 2014 stond op het programma. Deze award wordt uitgereikt aan een organisatie of individu die op actieve en/of innovatieve wijze aandacht besteedt aan het risico van cybercriminaliteit en de aanpak daarvan. Een deskundige jury bestaande uit experts van TNO, Hoffmann en de Schiphol-Group (winnaar award in 203) heeft het Amphia Ziekenhuis tot winnaar verkozen. Het Amphia Ziekenhuis heeft een uitgebreid awareness programma opgezet en onderscheidt zich door het professionele materiaal en de cyclus van aandacht voor cyber security awareness. Timo Schipperen, Information Security Officer van het Amphia Ziekenhuis te Breda, nam de prijs in ontvangst. De award bestaat uit een glazen bokaal, ambassadeurschap ‘publieke awareness’ en een geldbedrag.

Na de pauze besteedt prof. dr. Hans Boutellier aandacht aan het thema ‘veiligheid in een netwerksamenleving’. Boutellier studeerde in 1980 af als sociaal psycholoog en is sinds 2003 als algemeen directeur verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Tevens bekleedt hij de Frans Denkers Leerstoel Veiligheid en burgerschap bij de afdeling Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Die leerstoel is ingesteld door de VU, de Gemeente Amsterdam en het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Volgens Boutellier is een nieuwe voorstelling van sociale orde nodig. In een ideale wereld wordt veiligheid georganiseerd rond nieuwe veiligheidsarrangementen, waarin diverse partners zich concentreren op hun natuurlijke taken.

De laatste gastspreker van de middag was mevrouw Tanja Dik. Als managing director bij Joop van den Ende Theaterproducties / Stage Entertainment gaf zij een inkijkje in de dagelijkse organisatie van veiligheid en gastvrijheid binnen de theaters van Stage Entertainment, waaronder het AFAS Circustheater.

Het Trigion Congres 2014 werd afgesloten door Ellen Groenewoudt, die constateerde dat veiligheid tegenwoordig een complexe aangelegenheid is waarbij de diverse stakeholders op elkaar aangewezen zijn voor onderlinge coördinatie en bundeling van kennis en ervaring. Groenewoudt sprak haar waardering uit voor de diverse experts die hun kennis en visie met de congresgasten deelden. Die congresgasten, zowel externe relaties als medewerkers van Trigion, werden uitgedaagd om het gesprek voort te zetten. Rond een gezamenlijke ambitie om Nederland veiliger te maken.

Eerder verschenen: Amphia Ziekenhuis wint Hoffmann Cyber Security Award

Gedeeld

Geef een antwoord