NEDS 2021 verplaatst naar 24 februari 2022

De recente grote toename van coronabesmettingen en de maatregelen die het kabinet in de persconferentie van 12 november heeft aangekondigd, heeft de NIDV na overleg met het ministerie van Defensie doen besluiten om de NEDS van 18 november 2021 te verplaatsen naar 24 februari 2022.

De organisatie van het evenement over technologie voor defensie zegt het te betreuren dat deze drastische keus op zo’n korte termijn gemaakt moest worden. Bij het besluit tot uitstel van de NEDS hebben niet alleen het advies van het Outbreak Management Team en de daarop gebaseerde besluiten van het kabinet een rol gespeeld, maar houdt de organisatie ook rekening met de gevolgen voor het imago van de defensie- en veiligheidssector als het evenement wel zou doorgaan. “Het gaat immers om de volksgezondheid en daar mogen we niet lichtvaardig mee omgaan.” De NIDV zal zich ervoor inzetten om de NEDS zoveel mogelijk in ongewijzigde vorm te laten doorgaan op 24 februari 2022. Ook het thema ‘Klimaat en krijgsmacht’ blijft ongewijzigd.

Gedeeld

Geef een antwoord