Overheidsbrede cyberoefening in Jaarbeurs Utrecht

Maandag vindt in de Jaarbeurs een overheidsbrede cyberoefening plaats. De deelnemers worden door de organisatie stap voor stap meegenomen in een cyberscenario. Daarnaast verzorgt het COT samen met de VNG een aantal workshops over cyber en crisismanagement.

De centrale vraag tijdens de oefening is: wat zou jij doen? De bijeenkomst richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. De overheidsbrede cyberoefening biedt handvatten voor het handelen tijdens een crisissituatie, zo belooft de organisator.

Rode draad
De Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? wordt door ICTU georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in goede samenwerking met NCTV, VNG/IBD, UvW en IPO, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma start om 09.15 uur en eindigt rond 16.20 uur met een afsluitende netwerkborrel. De dag bestaat uit een plenair deel en groot aantal breakout-sessies waar deelnemers uit kunnen kiezen. Voorbeelden zijn debatten, lezingen, verschillende interactieve cyberoefeningen of een gesprek over een best practice met collega-overheden. Actualiteit, het oefenen en het delen van ervaringen loopt als rode draad door het programma. Ook wordt meer verteld over het project van de VNG om te komen tot oefensets voor gemeenten (en veiligheids-/crisispartners) op het gebied van cyber en crisismanagement.

Gedeeld

Geef een antwoord