Seminar Industriële veiligheid – 12 oktober

De afdeling Industriële en Externe Veiligheid van TNO Bouw en Ondergrond organiseert het seminar ‘Van papier naar praktijk’. Het seminar richt zich op vertegenwoordigers van of uit de chemische- en kunststof industrie, producenten van gevaarlijke stoffen, delfstoffenindustrie en op- en overslagbedrijven.


TNO wil een forum bieden om nieuwe inzichten en ideeën inzake de veiligheid van een bedrijf te toetsen. Daarbij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van het vaststellen, wegen en verbeteren van het veiligheidsniveau in kaart gebracht worden met oog voor de wisselwerking tussen de elementen ‘techniek’, ‘organisatie’ en ‘mens’. Risico’s worden beschreven in ondermeer RIE’s en veiligheidsrapporten. Echter er is de uitdaging om de werkelijke veiligheidssituatie bij een bedrijf te kunnen vaststellen! Vandaar het thema van het seminar ‘Van papier naar praktijk’.

Aan de hand van een zestal voordrachten van zowel TNO-medewerkers als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kunt u hierover van gedachten wisselen. De voordrachten zijn geclusterd in een drietal onderwerpen:

– Industriële Veiligheid in perspectief
– Het Veiligheidsbeheerssysteem voorbij/ Audit instrumenten/nieuwe methodieken
– Cultuur/gedrag

Het seminar vindt plaats op woensdag 12 oktober 2005 op de TNO locatie in de Uithof, Princetonlaan 6 te Utrecht. Het programma van het seminar en de wijze van inschrijving treft u op de website van het TNO. Ook kunt u contact opnemen met Ingrid Heidebrink, telefoon 055-5493836. De kosten voor deelname bedragen 120 euro (inclusief BTW).

Meer info: www.industriele-veiligheid.nl

Gedeeld

Geef een antwoord