Extra boa’s naar Scheveningen tegen asociaal gedrag

De gemeente Den Haag stuurt twintig extra boa’s naar Scheveningen om overlastgevers aan te pakken. Ook wordt extra politie ingezet, evenals particuliere beveiligingsteams. Dit omdat de badplaats al geruime tijd kampt met straatraces, drugsgebruik en intimidatie van bezoekers en ondernemers.

De overlast op de boulevard en rond de haven wordt volgens de gemeente door kleine groepen jongeren veroorzaakt. Deze maken zich onder andere schuldig aan gebruik van alcohol, lachgas en drugs en zijn een doorn in het oog van omwonenden. Er is nu een alcoholverbod ingesteld, maar de uitdaging is om dat te handhaven. De gemeente overweegt ook blowen en lachgasballonnen te verbieden. “Het strand en de boulevard staan voor rust en voor gezelligheid. Omwonenden, strandtenthouders en bezoekers moeten zich daar veilig en op hun gemak kunnen voelen, voor asociaal gedrag is daar geen plek”, zegt stadsdeelwethouder Boudewijn Revis van Scheveningen. “Stennisschoppers lappen keer op keer de regels aan hun laars. De capaciteit van politie en handhaving is daarom fors opgeschroefd. De rust op Scheveningen moet weer terugkeren”, vult wethouder Hilbert Bredemeijer van Buitenruimte aan. De extra boa’s moeten in samenwerking met de politie, ondernemers en particuliere beveiligingsteams in een vroeg stadium overlast signaleren en tegengaan.

Extra inzet
De inzet van politie en de gemeentelijke handhavingsorganisatie wordt daarom fors vergroot. Zo zet de politie twee wijkagenten en 19 FTE’ers in tegen de overlast rond boulevard en haven. Om straatraces tegen te gaan, wordt een speciaal team ingezet met expertise op dit gebied. Ook wordt de bereden politie ingezet. Bij de Landelijke Eenheid zijn koppels paarden aangevraagd.
Naast de standaardinzet van het handhavingsteam Scheveningen, wordt het volledige bike-team (12 FTE’ers) extra ingezet om te handhaven. Daarnaast worden voor minimaal zes maanden zes extra BOA’s bij gespecialiseerde BOA-uitzendbureaus ingehuurd. Mocht het nodig zijn, wordt er ook gekeken of elders in de stad nog handhavers kunnen worden vrijgespeeld.

Sus-teams
Verder worden in samenwerking met politie en ondernemers zogenaamde Sus-teams, bestaande uit particuliere beveiligingsteams, opgezet. Deze kunnen in een vroeg stadium overlast signaleren en tegengaan. In de weekenden zal het Sus-team met drie tot vier teams over de hele kuststrook vanaf het Noordelijkhavenhoofd tot aan het Zwarte pad lopen. Doordeweeks, afhankelijk van het weer, zal het Sus-team met twee à drie teams lopen. Politie en gemeente stemmen wekelijks hun acties en de inzet van personeel af.

Gedeeld

Geef een reactie