Farmaceutisch bedrijvenpark kiest voor CrisisMaster van Bosch

Bosch Security Projects heeft op een groot chemisch bedrijvenpark het softwareplatform CrisisMaster geïmplementeerd, in combinatie met de nieuw ontwikkelde moduul voor communicatie. Een ander chemisch bedrijvenpark, dat al beschikte over CrisisMaster, heeft ook recentelijk de communicatiemodule toegevoegd aan haar crisismanagementsysteem.

Beide industrieparken beschikken nu over een volgens Bosch zeer geavanceerde tool waardoor iedere calamiteit beheersbaar blijft en er effectief en efficiënt gecommuniceerd kan worden.
CrisisMaster biedt een snelle en overzichtelijke afhandeling van calamiteiten, waarbij voldaan wordt aan alle geldende wet- en regelgeving. De nieuw ontwikkelde moduul Communicatie is hieraan toegevoegd. Hiermee geschiedt de gehele communicatie volledig automatisch zonder tussenkomst van centralisten. In geval van een calamiteit kunnen medewerkers en bezoekers nu geïnformeerd worden via portofoons, SDS, smartapp en/of gesproken woord. Mocht er onverhoopt iets gebeuren op een locatie, dan neemt de CrisisMaster na de eerste melding de gebruiker mee in het communicatieproces zonder dat hij of zij hierover na hoeft te denken. Op basis van de in het systeem ingevoerde informatie worden automatisch alle processen opgestart en de gebruiker hoeft slechts te monitoren. Gebruiker en hulpverleners zien in één oogopslag welke gevaarlijke stoffen waar liggen, waar werkzaamheden of wegafzettingen zijn op het terrein of van welke kant de wind komt. Hierdoor elimineert het systeem alle onzekerheden die kunnen worden veroorzaakt door menselijk handelen. Door de enorme snelheid waarmee dit gebeurt, kan er ogenblikkelijk risicobeperkend worden gehandeld.

De productiefaciliteiten van het farmaceutische bedrijvenpark vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen en moeten daardoor voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Er vinden hier complexe processen plaats en de kans op calamiteiten is erg hoog. Veiligheid en beveiliging heeft voor hen daarom in alle opzichten topprioriteit. Al geruime tijd is Bosch Security Projects hun safety- & securitypartner en adviseert, ontwerpt, levert, integreert, certificeert, onderhoudt en beheert hun veiligheids- en beveiligingssystemen.

Verbindende factor
“Het onderdeel communicatie en alarmering hebben wij nu volledig geïntegreerd in het crisismanagementsysteem CrisisMaster”, vertelt Lucien van Gastel, businessconsultant bij Bosch Security Projects. “Het grote voordeel van CrisisMaster is dat het een merkonafhankelijke en modulaire standaardoplossing is voor de beheersing van calamiteiten, die in deze specifieke omgevingen op maat is geïmplementeerd. Het verbindt alle bestaande veiligheids- & beveiligingssystemen – ook die van derden – op één platform, waardoor het de belangrijkste verbindende factor is tussen bedrijfsprocessen en veiligheid & beveiliging.”
CrisisMaster kan op meerdere manieren ingezet worden om handmatige processen te automatiseren. Door de betrouwbaarheid is het volgens Bosch geschikt in een bedrijfskritische omgeving, zoals BRZO-bedrijven. CrisisMaster biedt een stuk bedrijfscontinuïteit, in die zin dat het de gebruiker in staat stelt om snel en alert op calamiteiten te reageren, zodat bedrijfsprocessen zo min mogelijk worden verstoord.

Toekomstbestendig
“Dankzij de modulaire opbouw van de CrisisMaster zijn eventuele toekomstige uitbreidingen, ontwikkelingen en schaalvergroting mogelijk”, aldus Van Gastel. “Onze experts zijn continu bezig met het verbreden van de mogelijkheden van het crisismanagementsysteem, onder andere door aansluiting te zoeken bij andere partners in de risicobeheerketen, door modules toe te voegen, door de applicatie geschikt te maken voor toepassingen op andere managementsystemen en door de integratie van i-media, tablets en smartphones.”

Gedeeld

Geef een reactie