Financiële opsporing steeds belangrijker tegen criminaliteit

De FIOD wil voor de financiële opsporing intensiever gaan samenwerken met private partijen en buitenlandse overheden. Dit om belastingfraude via witwasconstructies tegen te gaan, maar ook omdat financiële opsporing steeds belangrijker wordt geacht als middel om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

In 2019 rondde de Fiscale Informatie en OpsporingsDienst ruim 800 onderzoeken af, waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Het onderdeel van de Belastingdienst zegt dat het steeds vaker lukt om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij die criminele organisaties helpen met ingewikkelde (internationale) constructies om crimineel vermogen wit te wassen en te verbergen. Hierbij helpt de technologie en wordt internationaal samen gewerkt. Dat laatste zal de komende tijd toenemen, vooral met staten als de Verenigde Arabisch Emiraten, Dubai, Singapore en Hongkong.

Financiële veiligheid van Nederland
De belangrijkste doelen van de FIOD zijn het zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt. Zonder deze kennis blijft bestrijding van financiële fraude symptoombestrijding, aldus de dienst. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen helpt volgens de FIOD bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Zo kan zij invulling geven aan de doelstelling om een maximale bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van Nederland.

Bestrijding van witwassen
De omvang van het witwassen in Nederland blijft groot. Het nationaal Plan van Aanpak Witwassen geeft richting aan de bestrijding met drie bouwstenen, namelijk het verhogen van barrières, het vergroten van de effectiviteit en het controleren van de poortwachtersfunctie en het versterken van de opsporing en vervolging. Omdat criminelen zich weinig van grenzen aantrekken, wordt ook internationaal gewerkt. Zo deed de FIOD in een Joint Investigation Team (JIT) met Duitsland onderzoek naar witwassen en grootschalige drugssmokkel. Op een winterse actiedag in februari werden in Nederland zeven en in Duitsland vijf mensen gearresteerd. De politie, douane en Defensie verleenden bijstand.

Gezamenlijk onderzoek
De FIOD en politie deden ook gezamenlijk onderzoek naar vier autobedrijven. Deze worden verdacht van grensoverschrijdende btw-fraude en het faciliteren van witwassen bij de export van tweedehands leaseauto’s. Dit is een vorm van Trade Based Money Laundering (TBML) waarbij goederen (in dit geval auto’s) worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Op de actiedag in dit onderzoek werden verspreid door Nederland vijftien locaties doorzocht. Er werd beslag gelegd op meer dan 500 auto’s, 350.000 euro contant geld en 25 bankrekeningen. Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche van de politie deed ook onderzoek naar een andere vorm van TBML. Dat betrof de export van aardappelen en uien. In de periode 2014 tot begin 2019 zouden Nederlandse handelaren bijna 150 miljoen euro aan contant geld hebben aangenomen.

Corruptie
De aanpak van TBML wordt het eerste project waarin overheid en banken op deze wijze samenwerken in het kader van de intensivering aanpak witwasbestrijding. De brede samenwerking bij TBML met de banken start in januari 2020. Corruptie, cyberfraude en witwassen gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor de opsporing.
De FIOD deed bijvoorbeeld onderzoek naar Nederlandse vennootschappen die het betalen van steekpenningen door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA hebben gefaciliteerd. Minimaal 100 miljoen euro zou door het Nederlandse financiële stelsel zijn gestroomd. De betalingen zouden uiteindelijk bestemd zijn voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.

Cryptovaluta
Op 22 mei 2019 haalde de FIOD Bestmixer.io offline; een van de grootste online mixers voor cryptovaluta. Hiermee werd een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins. De online mixservice zou in een jaar tijd een omzet hebben behaald van 200 miljoen dollar. In het onderzoek werd nauw samengewerkt met het Digital Intrusion Team (DIGIT) van de politie, Europol en met de autoriteiten in Luxemburg, Frankrijk en Letland.

Bestrijden van belastingfraude
Een belangrijke taak van de FIOD is het opsporen van belastingfraude. In 2019 deed de FIOD verschillende onderzoeken naar fraude bij e-commerce; de online verkoop van producten uit China. Door deze fraude kunnen producten goedkoop worden aangeboden, goedkoper dan door bonafide bedrijven die wel belasting betalen. Dit werkt concurrentievervalsend.
In een onderzoek naar accijnsfraude en witwassen rolde de FIOD een internationale criminele organisatie op. De organisatie hield zich bezig met illegale invoer, bewerking, opslag van en de handel in tabak. Op de internationale actiedag werden achttien mensen aangehouden. De actie werd ondersteund door opsporingsambtenaren, rechters en officieren van justitie in België, Cyprus, Italië, Polen, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Verwachting voor 2020
De FIOD zegt zich onverminderd te blijven richten op het bestrijden van belastingfraude. Bij de witwasbestrijding zal het nationaal Plan van Aanpak Witwassen leidend zijn. De samenwerking met de banken in FEC-verband is daarbij van cruciaal belang. Deze samenwerking zal zichtbaar worden: banken en overheid gaan deze samenwerking op een fysieke locatie vormgeven. Doel is om de omvang van het witwassen in Nederland structureel terug te brengen, te beginnen met 5 procent per jaar.
De uitvoering van het nationaal Plan van Aanpak Witwassen zal ook verbonden worden met de strijd tegen de drugscriminaliteit. De FIOD zal zich bij deze ontwikkelingen blijven inzetten op bestrijding van de bedenkers en facilitators van financiële fraude met de inzet van moderne technologie en (internationale) samenwerking.

Multidisciplinair Interventie Team
Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) in oprichting met specialisten van verschillende overheidsdiensten biedt perspectief om de aanpak te verbreden tot de verdienmodellen van de georganiseerde drugscriminaliteit.
De internationale samenwerking in J5-verband met partners uit Australië, Canada, het Verenigd Koningrijk en de Verenigde Staten zal verder geoperationaliseerd worden. Dit zal leiden tot gezamenlijke internationale onderzoeken in de strijd tegen internationale fiscale criminaliteit en witwassen.
Ook zal samen met de politie en het OM het internationale netwerk worden verstevigd voor een effectieve bestrijding van de financiële criminaliteit.

Gedeeld

Geef een reactie