De controle op valse Eurobitjetten in Nederland loont

In 2004 registreerde De Nederlandsche Bank 25.526 vervalste euroblljetten. De daling zat vooral in de laatste maanden. In de eerste helft van vorig jaar werden ongeveer 17 duizend vervalste biljetten ontdekt. De bank wijt de afname aan de diverse acties van de opsporingsautoriteiten en aan de grotere waakzaamheid van winkeliers, die valsemunters afschrikt.

In de gehele eurozone steeg het totaal aangetroffen valse eurobiljetten met acht procent naar ongeveer 594.000. Er was Europees een daling te zien in de tweede helft van het jaar. Het aantal vervalsingen is gering in vergelijking met het aantal echte eurobiljetten dat in omloop is (ongeveer 9 miljard). Het overgrote deel van de vervalsingen in Nederland bestaat uit de coupures van 50 euro.

De biljetten zijn goed te controleren door met de hand en het blote oog te kijken, te kantelen en te voelen. Kijk daarbij altijd naar meerdere kenmerken en vergelijk een verdacht biljet met een ander biljet. Bij twijfel over de echtheid kunnen ondernemers contact opnemen met de politie of bank

Het in bezit hebben, teruggeven of aanbieden van een biljet waarvan men weet dat het niet echt is, is een misdrijf (artikel 208 en 209 Wetboek van Strafrecht). Banken en andere instellingen (o.a. wisselkantoren) die beroeps- matig betrokken zijn bij het verwerken en uitgeven van bankbiljetten aan het publiek, zijn verplicht alle euro?s, waarvan zij weten of vermoeden dat ze zijn nagemaakt, aan de circulatie te onttrekken en in te leveren bij De Nederlandsche Bank.

Link: www.dnb.nl

Gedeeld

Geef een antwoord