Fraude door sweethearting neemt sterk toe

Het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 207 mensen geregistreerd die van hun werkgever stalen. Dat is 53 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Stichting FAD raadt winkeliers aan om extra alert te zijn op sweethearting. Frauderende winkelmedewerkers ‘geven’ geliefden, vrienden en familie ongeoorloofd extra korting of laten hen artikelen stelen. Door sweetheart deals te sluiten hopen de fraudeurs zelf niet betrapt te worden. Als geen extra actie wordt ondernomen, zal naar verwachting de totale schade in 2009 uitkomen op een bedrag van circa 180 miljoen euro. Dat is 10 miljoen euro meer dan in 2008 aldus Detailhandel Nederland.

Het gebruik van het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) neemt fors toe en de detailhandel ontmaskert steeds meer fraudeurs. Ook de voorlopige cijfers van 2009 laten een flinke groei zien. Dat het Waarschuwingsregister steeds meer gebruikt wordt is te verklaren door de extra alertheid van de deelnemende winkelbedrijven en een toenemend aantal deelnemers. Het waarschuwingsregister van de Stichting FAD is in 2005 door de Raad Nederlandse Detailhandel opgezet. Er wordt met steun van het ministerie van Justitie een MKB-loket ontwikkeld waardoor nog meer winkeliers zullen deelnemen. De ervaring leert dat deelname aan het waarschuwingsregister duidelijk een preventieve werking heeft. De bedrijven die nog niet deelnemen, lopen daardoor weer extra risico om geconfronteerd te worden met fraude.

Link: www.stichtingfad.nl

Gedeeld

Geef een reactie