Fraude opgespoord aan hand van waterverbruik

Mensen met een onterechte uitkering zijn in Enschede tegen de lamp gelopen, omdat zij te weinig water gebruikten. De uitkeringsbestanden werden gekoppeld aan het watergebruik. Als er te weinig water verbruikt werd, was het onlogisch dat de uitkeringstrekker ook op het opgegeven adres woonde.

Op die manier is tussen april vorig jaar en half februari dit jaar ruim een miljoen euro aan onterecht ontvangen uitkeringen opgespoord. In 21 gevallen werd de uitkering helemaal stopgezet. Veertien Twentse gemeenten werken samen bij de opsporing. Watergebruik van minder dan tien kubieke meter per jaar vormde de basis voor nader onderzoek naar verzwegen samenleven. Twee uitkeringen van alleenstaanden leveren meer op dan de uitkering van een samenwonend stel.

Gedeeld

Geef een antwoord