Grootschalige fraude bij goede doelen

De Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren uit Deventer maakte jaarlijks naar schatting 145.000 euro over aan organisaties die zich voor het welzijn van dieren inzetten. Er was echter zo’n 1,6 miljoen euro geschonken. De rest van het geld is vermoedelijk verduisterd.

Ook dat geld is naar goede doelen gegaan, beweert NSHD-voorzitter Janneke Ruiter, die er verder niets over kwijt wil. De kwestie is aan het licht gekomen na onderzoek door de Stentor. Volgens de jaarrekening van 2014 van de stichting zou ruim 1,6 miljoen zijn uitgekeerd. Maar daarvan is ruim 1,5 miljoen euro niet herleidbaar. De in Deventer gevestigde stichting is een van de vier goede doelen-stichtingen die justitie verdenkt van miljoenenfraude. Naast de NSHD, verreweg de grootste, onderzoekt justitie de Stichting Help uit Deventer, Stichting Werelddier uit Berghem en de Nijmeegse Stichting Menodi. Op 30 maart zijn op meerdere locaties de administratie van de stichtingen in beslag genomen, evenals auto’s, contant geld en onroerende zaken. De politie heeft twee verdachten op het oog, maar heeft nog geen aanhoudingen verricht.
De vier verdachte organisaties werven volgens de Stentor gezamenlijk jaarlijks ongeveer vijf miljoen euro aan donateursgelden. Dat verdelen zij dan weer onder andere goede doelen, veelal stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. De politie vermoedt dat van het ingezamelde geld van de vier verdachte stichtingen ruim 90 procent niet aan de goede doelen is besteed.

Gedeeld

Geef een reactie