Horecabond onderzoekt faillissementsfraude

De FNV Horecabond start een onderzoek naar faillissementsfraude in de horeca. Dat doet de bond door de administraties van failliete bedrijven te laten onderzoeken en door een Meldpunt Misstanden Horeca te openen. Doel hiervan is te bekijken of het mogelijk is een einde te maken aan praktijken die aan werknemers of aan het imago van de sector schade toebrengen.

Met het onderzoek naar de administraties van horecabedrijven die al failliet zijn, wil de vakbond de aard en de omvang van faillissementsfraude binnen de horeca te weten komen. Aan de hand van de resultaten bekijkt de FNV Horecabond of het mogelijk is faillissementsfraude tegen te gaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dit najaar bekend. Aanleiding voor het onderzoek zijn de veelvuldige faillissementen in de horeca. Deze zijn voor een deel te wijten aan gelukszoekers die niet weten wat er komt kijken bij het starten van een zaak. Maar ook zijn er verpachters die bewust aansturen op een faillissement. Hierbij gebeurt het vaak dat de daadwerkelijke fraudeur niet kan worden gepakt en weer even gemakkelijk een nieuwe zaak kan starten.

Met het Meldpunt Misstanden Horeca, dat te vinden is op de website www.horecabond.nl, roept de bond mensen op mismanagement te melden. Dat kan bijvoorbeeld zijn faillissementfraude of bedrijven bewust failliet laten gaan. Daarnaast kan ook gedacht worden aan zwart of illegaal werk binnen een bedrijf, of het stelselmatig ontduiken van veiligheidsregels. De inventarisatie heeft als doel te bekijken of er een patroon te zien is binnen een bedrijf of de bedrijfstak. Afhankelijk van de meldingen wordt bekeken wat te doen, bijvoorbeeld bespreken met instanties als het UWV de Belastingdienst, de arbeidsinspectie, maar ook met werkgevers of de werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland. Daarnaast vindt de FNV Horecabond dat deze instanties ook een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en alles in het werk stellen om deze misstanden uit de weg te ruimen.

Beide activiteiten zijn door de FNV Horecabond gestart, omdat mismanagement (financi?le) schade toebrengt aan individuele werknemers en leveranciers, maar ook aan het imago van de sector.

Gedeeld

Geef een reactie