Risico op fraude in re?ntegratiebranche tegengaan

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil maatregelen nemen om mogelijke fraude in de re?ntegratiebranche te voorkomen. Aanleiding is een verkenning van TNO naar de mogelijke risico’s op fraude en oneigenlijk gebruik van re?ntegratiegelden. Dit schrijft Van Hoof in een brief aan de Tweede Kamer. De verkenning van TNO is gemaakt in opdracht van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De gegevens uit de verkenning zijn bedoeld om opsporingsonderzoeken van de SIOD voor te bereiden.

Lees verder: emea.nl

Gedeeld

Geef een reactie