Tienduizend keer fraude bij verzekeraars in 2016

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn vorig jaar zo’n tienduizend cliënten betrapt op fraude. Dat zijn er tweeduizend meer dan in 2015. Het totale fraudebedrag was ongeveer 83 miljoen euro.

Volgens het Verbond zouden de premies met enkele tientallen euro’s per jaar omlaag kunnen, als niemand zou frauderen. Daarom wordt sinds kort meer werk gemaakt van het opsporen en aanpakken van fraudeurs, zoals de laatste tijd met name jongeren die proberen hun vakantie terug te verdienen door na afloop een valse claim in te dienen bij hun reisverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal van een dure zonnebril die ze na nader onderzoek nooit blijken te hebben gehad. Een andere trend is de zogeheten scooterfraude. Na een ongeval wordt dan niet alleen de materiële schade geclaimd, maar ook de schade die is ontstaan door een jaar studievertraging.
Wie door zijn verzekeraar wordt betrapt op fraude, kan een boete krijgen van 532 euro. Deze maatregel is bedoeld om mensen die op kleine schaal frauderen harder aan te pakken. Bij grotere verzekeringsfraude, waarmee bedragen van tienduizenden euro’s gemoeid zijn, doet de verzekeraar aangifte bij de politie. In alle gevallen wordt geprobeerd de onterechte uitkering terug te vorderen.

Gedeeld

Geef een reactie