Vorig jaar 23 keer strafontslag voor gevangenispersoneel

Zeker 23 personeelsleden in het gevangeniswezen zijn vorig jaar ontslagen wegens een integriteitsschending, zo laat nu.nl weten. Het gaat om negen voorwaardelijke en veertien onvoorwaardelijke ontslagen.

In 2014 was de situatie nog veel erger. Toen ging het om 44 ontslagen, zo staat in documenten van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarover nu.nl zegt te beschikken. Per jaar worden in gevangenissen ruim tweehonderd gevallen van mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Voorbeelden zijn privé-omstandigheden die de werksfeer kunnen beïnvloeden zoals schulden, seksuele intimidatie, diefstal, het naar binnen of buiten smokkelen van goederen of het helpen ontsnappen van een gedetineerde. Vorig jaar werden minstens zes medewerkers ontslagen omdat zij ongeoorloofd contact hadden met een (ex-)gedetineerde. Ook werden minimaal twee personeelsleden vanwege fraude de laan uitgestuurd.
De Dienst Justitiële Inrichtingen werkt met een intern bureau dat onderzoek doet wanneer er vermoedens zijn van integriteitsschendingen. Volgens advocaat Sébas Diekstra kan investeren in preventie en voorlichting het aantal schendingen nog verder terugdringen.

Gedeeld

Geef een reactie