Principe akkoord sociaal plan integratie Falck en PreNed

Vakbonden bereikten woensdag een principeakkoord voor een mogelijk af te sluiten sociaal plan. Zodra Falck wordt overgenomen door Facilicom ligt er een sociaal plan klaar, dat de gevolgen van de integratie van Falck in de PreNed organisatie opvangt of verzacht. FNV Bondgenoten denkt dat dit plan een dikke voldoende verdient en adviseert haar leden om voor dit sociaal plan te stemmen, zonder iets af te willen doen aan de individuele gevoelens van werknemers ten aanzien van de fusie.


Het sociaal plan wordt pas van kracht als er sprake is van een feitelijke overname van Falck door Facilicom. De leden van de vakbonden hebben tot 15 augustus de tijd om hier eventueel mee in te stemmen. Ook diegenen die de overname niet zien zitten, worden door de vakbonden geadviseerd om dit plan goed te keuren.

Met dit akkoord komt de overname niet dichterbij, maar worden eventuele gevolgen voor werknemers ondervangen. In het plan is onder andere afgesproken dat de werknemers met het langste dienstverband komen als laatste in aanmerking voor ontslag. Een uitzondering wordt gemaakt indien toepassing van deze regel leidt tot scheefgroei in het aantal werknemers van Falck en Facilicom. Zodra er minder dan 1/3 van de oude Falck of Facilicom bezetting overblijft, wordt ontslag uit de grotere groep op basis van lengte van het dienstverband toegepast.

Werknemers hebben bij baanverlies recht op begeleiding van een goed outplacementburo gedurende een half jaar, met een mogelijke verlening tot een jaar. Iedereen die werkeloos wordt door de overname, krijgt naast het outplacement-traject de volgende financi?le vergoeding. Doorbetaling van de opzegtermijn als het ontslag via de kantonrechter loopt en hierdoor er geen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen. Een bedrag ineens, gerelateerd aan de dienstjaren en leeftijd met een correctiefactor van 1. Dit komt neer op een periodesalaris per dienstjaar tot het veertigste jaar, 1,5 periodesalaris tot het vijftigste jaar en twee periodesalarissen boven de vijftig jaar. Verder zijn een verhuiskostenregeling, een vrijwillige vertrekpremie, verlichting van het concurrentiebeding en kwijtschelding van studieschulden overeengekomen.

Praat mee over dit onderwerp

De totale tekst van de overeenkomst kunt u downloaden op de site van FNV bondgenoten.

Link: FNV bondgenoten

Sociaal plan integratie Falck-PreNed onder voorbehoud goedkeuring leden: volledig document

Gedeeld

Geef een reactie