Fysieke omgeving buurt meeste invloed op veiligheidsbeleving

Het lijkt een open deur, maar het is nu onderzocht. Het gevoel van veiligheid in de buurt wordt het sterkst beïnvloed door de fysieke omgeving. Dit blijkt uit de afstudeerscriptie van Daan de Nooijer, student sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Na de fysieke omgeving volgen de sociale omgeving op 2 en de criminele omgeving op 3. Opvallend aan het onderzoek is dat de invloed van de politie nihil is. Meer blauw op straat heeft volgens de onderzoeker dus geen zin.
In zijn onderzoek ‘Het effect van buurtkenmerken op de veiligheidsbeleving in de buurt’ heeft De Nooijer geprobeerd te achterhalen in hoeverre buurtkenmerken invloed hebben op de veiligheidsbeleving in de buurt. Daarbij heeft hij gekeken naar de criminele omgeving, de sociale omgeving, de fysieke omgeving en de institutionele omgeving.

Inzicht in veiligheidssituatie in buurten
De Nooijer ziet in zijn onderzoek een mooi startpunt om het verder uit te werken tot een model dat gemeenten en andere organisaties kunnen inzetten om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in buurten. Zo kan achterhaald worden waarom mensen zich onveilig voelen in hun buurt. Als blijkt dat men zich met name onveilig voelt als gevolg van de kwaliteit van de fysieke omgeving, kan daar als eerste iets aan worden gedaan, aldus de onderzoeker. De kwaliteit verbeteren van de fysieke omgeving is waarschijnlijk makkelijker uit te voeren dan het verminderen van criminaliteit, het verbeteren van de sociale omgeving of het verhogen van het vertrouwen in de politie.

Onderzoek op buurtniveau
De Nooijer onderstreept in zijn onderzoek dat de context van iedere buurt uniek is. De invloed van de criminele, sociale, fysieke en institutionele omgeving varieert. Er zal dus op buurtniveau onderzoek gedaan moeten worden naar de veiligheidsbeleving.
Tot slot benoemt de onderzoeker de samenhang tussen de vier soorten omgeving. Zo kan het verminderen van de criminaliteit in de buurt er ook toe leiden dat het vertrouwen in de politie stijgt, of kan een verbeterde kwaliteit van de fysieke omgeving bijdragen aan een grotere samenhang tussen buurtbewoners. Dit bewustzijn van de omgevingen en hun complexe interactie is essentieel als men de veiligheidsbeleving in Nederlandse buurten wilt verbeteren.

Bron: Het CCV

Gedeeld

Geef een reactie