Geen voorrang voor vitale beroepen bij vaccinatie

Onder andere de brancheverenigingen voor beveiligers en boa’s hebben er bij het kabinet op aangedrongen om hun mensen voorrang te geven bij coronatesten en vaccinatie. Dit omdat zij een vitale functie vervullen voor de maatschappij. Het ziet er echter niet naar uit dat aan hun verzoek gevolg wordt gegeven.

Het kabinet heeft besloten om op advies van de Gezondheidsraad voorrang te geven aan mensen die de grootste kans lopen om na besmetting met corona in het ziekenhuis te belanden. En dat zijn mensen van 60 jaar en ouder. De prioriteitsstelling is noodzakelijk, omdat er voorlopig niet genoeg dosissen beschikbaar zijn om de hele bevolking te vaccineren.

Strategie
Om te bepalen wie voorrang zou moeten krijgen kunnen volgens de Gezondheidsraad verschillende strategieën gebruikt worden. Gegeven wat nu bekend is over de vaccins en uitgaande van het huidige aantal besmettingen kreeg het kabinet het advies om in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Bij die strategie komen de mensen in aanmerking die hierop het hoogste risico lopen. Dat zijn 60-plussers en mensen die al andere specifieke ernstige aandoeningen hebben. Als deze laatsten om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, kunnen zorgmedewerkers en mantelzorgers die een besmettingsrisico voor hen vormen worden gevaccineerd. In aanvulling op deze groepen komen bij deze strategie zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in aanmerking voor vaccinatie omdat ze een verhoogd risico lopen om besmet te raken. Daardoor dragen ze meer bij aan de ziektelast in de samenleving dan groepen zonder verhoogd risico op besmetting.

Ontwikkelingen
Dit advies gaat uit van de beperkte gegevens die nu beschikbaar zijn over de vaccins, en van het huidige aantal besmettingen. De Gezondheidsraad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal indien daar aanleiding voor is opnieuw adviseren. Dat kan noodzakelijk zijn als blijkt dat bepaalde vaccins weinig effect hebben bij ouderen of mensen met onderliggende ziektes, terwijl ze bijvoorbeeld wel effectief blijken bij jongeren.
Voor teststraten gelden geen prioriteiten. Die zijn ook niet langer nodig, omdat de capaciteit inmiddels zodanig is uitgebreid, dat veelal binnen 24 uur na een aanvraag het resultaat bekend wordt gemaakt.

Gedeeld

Geef een reactie