Gemeenten Flevoland samen tegen ondermijning

Met de ondertekening van het vernieuwde Damoclesbeleid door vijf gemeenten, is Flevoland een stap verder in de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning. Het Damoclesbeleid beschrijft op welke wijze handhavend wordt opgetreden tegen de handel in soft- en harddrugs. In Flevoland wordt nu op dezelfde manier én strenger opgetreden.

Met deze eenduidige aanpak wordt voorkomen dat criminelen in een andere gemeente in de provincie verder gaan met druggerelateerde activiteiten. Het vernieuwde Damoclesbeleid is inmiddels ingevoerd in Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk. Almere had het beleid eerder al aangepast.

Hennepcriminaliteit
Het Damoclesbeleid geeft de burgemeester de mogelijkheid om een woning of lokaal te sluiten, als daar drugs aanwezig zijn, worden geproduceerd of verhandeld. Hiermee wordt de hennepteelt en de handel in drugs tegengegaan. Het Damoclesbeleid vloeit voort uit de werkafspraken over een uniforme en integrale aanpak van hennepcriminaliteit. Deze zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie, politie, verhuurders, netbeheerders en gemeenten, in het kader van het vastgestelde Hennepconvenant Midden-Nederland.

Prioriteit
Uit ondermijningsbeelden van de politie blijkt dat verdovende middelen de rode draad zijn in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met de gezamenlijke aanpak in Flevoland geven politie, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN) en de verschillende gemeenten prioriteit aan de aanpak van de drugscriminaliteit en andere vormen van ondermijning, zoals witwassen, wapenhandel en afpersing.
Ook de provincie sluit zich aan bij het initiatief, dat ‘de Flevolandse norm’ wordt genoemd. Commissaris van de Koning Leen Verbeek noemde dit in zijn nieuwjaarstoespraak van vorig jaar al als één van de belangrijkste speerpunten. Hij vreest dat Flevoland een steeds belangrijkere rol speelt in de criminele wereld.

Gedeeld

Geef een antwoord