Gevaarlijke transporten per spoor ver boven de toegestane norm

Er worden veel meer gevaarlijke stoffen over het spoor vervoerd dan in toegestaan. Dit blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden op verschillende trajecten behoorlijk overschreden. Dat gebeurt vooral in Noord-Brabant en via het knooppunt Amersfoort. Daar rijden veel meer wagons met bijvoorbeeld brandbaar gas (lpg) dan is toegestaan. De norm wordt zelfs drie tot vier keer overschreden. Zo mogen in Tilburg per jaar 3650 wagons met lpg passeren. Maar in 2015 passeerden er in negen maanden tijd al ruim 6300. Ruim een jaar geleden ging het bijna goed mis toen een passagierstrein zich in die stad in een goederentrein met het brandbare butadieen boorde. Ook in Eindhoven werd de norm voor kennisgeving aangenomen. Daar reden 8000 wagons met gevaarlijke stoffen voorbij, terwijl 2150 wagons zijn toegestaan. Maar koploper is het traject Amersfoort-Apeldoorn. Daarover mogen jaarlijks maar maximaal tien wagons brandbaar gas worden vervoerd, maar in de negen maanden werden er al 1900 geteld. Volgens de transporteurs hebben de overschrijdingen te maken met omleidingen en met regels die de economische ontwikkelingen niet volgen en inmiddels flink achterhaald zijn.

Gedeeld

Geef een antwoord