Gevaarlijke verdachte vrij door problemen forensische zorg

De rechtbank Den Haag moest dinsdag een 34-jarige man vrijlaten, ondanks dat hij zijn moeder, zus en tante ernstig had bedreigd en mishandeld. Wegens capaciteitstekorten in de forensische zorg was het namelijk niet mogelijk om te bepalen of de verdachte verantwoordelijk kon worden gesteld voor zijn gedrag.

De rechtbank was zeker niet gelukkig met de gang van zaken. Er was veel kritiek op de overheid, die verweten werd niet in staat te zijn haar zorgplicht voor psychiatrische patiënten te vervullen. De forensische psychiatrie kampt al lange tijd met capaciteitstekorten. Als gevolg daarvan kon de verdachte niet worden onderzocht. En zonder onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid kan de rechter geen oordeel vellen, ook al leek de toestand van de verdachte duidelijk. Die lijdt aan een psychotische stoornis, die het gevolg is van een ernstig bedrijfsongeval in 2016. Iemand die ontoerekeningsvatbaar is hoort volgens de rechter niet in de gevangenis thuis, ook al drong zelfs de advocaat van de verdachte aan op voorlopige opsluiting in het belang van de veiligheid, totdat opvang in een psychiatrische kliniek wel mogelijk is.

Failliet
De Tweede kamer is op de hoogte van de situatie en eist opheldering van de minister. Kamerleden maken zich ernstig zorgen over het feit dat iemand met ernstige en gevaarlijke psychische problemen weer op straat loopt. De minister had eerder aangegeven dat er wel degelijk voldoende capaciteit is. De  psychiatrische sector klaagt echter dat verschillende instellingen binnenkort failliet zullen gaan als er niet meer budget wordt vrijgemaakt voor de forensische zorg. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de extra beveiligingskosten die gemaakt moeten worden om gevaarlijke psychiatrische patiënten binnen te houden en het personeel tegen hen te beschermen.

Gedeeld

Geef een reactie