Gevangenispersoneel is hoge werkdruk zat

Het personeel in de justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en huizen van bewaring, heeft schoon genoeg van de huidige werkomstandigheden.  De centrale ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) spreekt van een ‘onhoudbare situatie’, zo meldt dagblad Trouw.

De werkdruk is volgens de OR te hoog, het ziekenverzuim eveneens en de agressie tegen het personeel neemt toe. De afgelopen maanden zochten medewerkers verschillende keren de publiciteit om het probleem onder de aandacht te brengen. Daarbij werd ook toegegeven dat het niet meer te voorkomen was dat drugs en mobiele telefoons naar binnen worden gesmokkeld. Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de misstanden in de gevangenissen en klinieken.

Particuliere beveiligers
Volgens Trouw zijn de problemen groot bij DJI. Er is een overcapaciteit van 3000 bedden en men heeft 500 man aan overtollig personeel. Dat er niettemin een hoge werkdruk is, komt omdat er een tekort is aan medewerkers met de vereiste vaardigheden. Er zijn recent wel weer 240 extra medewerkers aangesteld en men heeft 300 particuliere beveiligers ingehuurd om de grootste nood te lenigen, maar die zijn volgens de OR niet voldoende om de 2700 recent ‘afgevloeide’ medewerkers te compenseren. In totaal werken er zo’n 14.000 mensen bij DJI. Veel daarvan gaan binnenkort met pensioen, want tijdens de sanering zijn vooral jonge medewerkers vertrokken. Een ander probleem is dat men met het oog op de werkgelegenheid vrijwel lege gevangenissen in bedrijf houdt, waardoor het personeel lege cellen moet bewaken, terwijl men elders handen tekort komt.

Foto: DJI

Gedeeld

Geef een antwoord