Gezamenlijk actieplan tegen stalbranden

Verschillende organisaties, waaronder belangenorganisatie LTO, Brandweer Nederland, verzekeraars en het Ministerie van Landbouw komen met een groot gezamenlijk actieplan ter vermindering van het aantal stalbranden.

De afgelopen jaren nam het aantal branden in veestallen fors toe. In 2014 gebeurde het nog 24 keer, maar in 2016 was het aantal al gestegen tot 47. In totaal kwamen bij deze branden 370.000 dieren om het leven. Alfred Jansen van LTO, zelf koeienhouder, zegt tegen Een Vandaag dat het gezamenlijke actieplan hard nodig is. Hij zegt geen boer te kennen die zijn vee niet tegen vuur wil beschermen. Daarom zal op de eerste plaats controle van de elektra worden verplicht, want de meeste branden ontstaan door kortsluiting.

Beter leven
Ook de Dierenbescherming heeft zich aangesloten bij het actieplan. Deze organisatie voert het keurmerk ‘Beter leven’, dat consumenten erop wijst dat vlees afkomstig is van boeren die waarde hechten aan dierenwelzijn. De brandveiligheid van de stallen telt zwaar mee bij de beoordeling. Volgens varkenshouder Theo Vernooij speelt het probleem vooral bij stallen van voor 2014. Die hebben nog vaak brandbaar isolatiemateriaal. Het aanpassen van de oude stallen zal de sector veel geld kosten, verwacht Vernooij. Dat gaat volgens hem niet lukken als consumenten voor vlees van kiloknallers blijven kiezen. Dergelijke vleesverwerkers hanteren marges die geen ruimte overlaten voor investeringen in dierenwelzijn, zoals brandveilige stallen.

Gedeeld

Geef een reactie