Gezamenlijk initiatief tegen zogenoemde stalkerware

Cybersecuritybedrijven en slachtofferorganisaties gaan gezamenlijk de strijd aan met software waarmee mensen elkaar kunnen bespioneren. Deze zogenoemde stalkerware werd het afgelopen half jaar op ruim een half miljoen apparaten aangetroffen en maakt het onder andere mogelijk iemand continu te traceren.

De software wordt stalkerware genoemd omdat deze vooral gebruikt schijnt te worden door mensen die willen weten waar hun geliefde uithangt, met wie deze belt of appt en wat deze fotografeert of filmt. De geliefde merkt hier niets van. Om een einde te maken aan deze ingrijpende inbreuk op de privacy is een coalitie gevormd tussen cybersecuritybedrijven en organisaties tegen huiselijk geweld. En dat blijkt nodig ook, want volgens Kaspersky is het gebruik van stalkerware ten opzichte van 2018 met maar liefst 375 procent gestegen. De Coalition Against Stalkerware bestaat uit tien bedrijven en organisaties en heeft afspraken gemaakt over wat wel of niet als stalkerware wordt beschouwd. Ze hebben de website www.stopstalkerware.org opgezet om mogelijke slachtoffers bewust te maken en te informeren over wat tegen stalkerware gedaan kan worden.

Gedeeld

Geef een reactie