Gezamenlijk onderzoek naar aanpak cyber crime in transport

TNO, SmartPort, Air Cargo Netherlands, Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut, REQON Security en TLN gaan met een scan de kwetsbaarheden binnen de logistieke keten in kaart brengen.


Het gezamenlijke initiatief wil enerzijds het belang van cyber security benadrukken en anderzijds concrete handreikingen bieden om de beveiliging tegen cyber crime te verbeteren. Ruim 40 procent van de bedrijven in de logistieke sector heeft al eens te maken gehad met een vorm van cyber crime of hacking.

Vragenlijst invullen
De initiatiefnemers stellen een vragenlijst beschikbaar waarmee logistieke bedrijven zichzelf, maar ook andere kunnen helpen bij het verbeteren van de cyber security. Na iedere set van gemiddeld vier vragen ontvangt de invuller een tip om de cyber security van zijn organisatie te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 april.
De onderzoeksresultaten worden begin 2020 verwacht in de vorm van best practices en concrete handreikingen om de cyber security van bedrijven in de logistieke keten te verbeteren.

Gedeeld

Geef een reactie