Gooit omgevingswet verworvenheden externe veiligheid weg?

De nieuwe omgevingswet komt eraan, zo meldt het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Dat betekent een nieuwe manier van werken, waarbij wel eens een deel van de verworvenheden rond externe veiligheid verloren zou kunnen gaan. Dit komt aan de orde tijdens een pitstoplezing op 29 maart in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.
Wat gebeurt er zodra de gemeente niet meer verplicht het advies van de Veiligheidsregio vraagt? Krijgt externe veiligheid een plaats in de omgevingsvisie of wordt de groepsverantwoording nog verder opzij geschoven?
Annemie Wetzer van het ministerie van I&M vertelt wat de nieuwe wet inhoudt en wat dit betekent voor het dagelijks werk bij gemeentes, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en andere betrokkenen bij de ruimtelijke ontwikkeling.
Hans Spobeck, programmamanager bij het Instituut Fysieke Veiligheid  houdt de nieuwe wet en werkwijze tegen het licht. Waar zitten de hiaten en wie gaat dat merken? Een nieuwe werkwijze heeft natuurlijk consequenties.
U kunt zich hier opgeven voor de lezing op 29 maart.

Gedeeld

Geef een reactie