Groot tekort aan stageplaatsen in veiligheidssector

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vakbond BOA ACP zeggen zich zorgen te maken over het tekort aan stageplaatsen. Mede vanwege corona is in de hele sector een tekort aan ruim 500 stageplaatsen ontstaan.

De coronacrisis eist veel van handhavingsorganisaties. Elke keer zijn er nieuwe regels en gelijktijdig is er een hoog ziekteverzuim, doordat veel medewerkers in quarantaine moeten. Dat gaat ten koste van de ruimte die nodig is om stagiairs goed te kunnen begeleiden, zegt Richard Gerrits van BOA ACP. Hij wil meer overleg tussen de verschillende veiligheidssector, omdat nu iedereen ‘in dezelfde vijver aan het vissen is’. “We moeten de handen ineen slaan en hier op een andere manier over nadenken. Bijvoorbeeld door over de hele breedte een basisopleiding veiligheid neer te zetten, zodat mensen zich vanuit daar kunnen ontwikkelen naar een van de pijlers van de veiligheidssector.” Ook wil hij dat het makkelijker wordt om van de ene naar de andere sector over te stappen, zodat er minder tekorten en overschotten aan personeel ontstaan.

Negatieve spiraal
Jack Grummer van de SBB verwacht dat het aantal mensen dat instroomt op de veiligheidsopleidingen op de langere termijn drastisch af gaat nemen terwijl het aantal vacatures gigantisch toeneemt. Er is volgens hem sprake van een negatieve spiraal die breder is dan alleen het tekort aan stageplaatsen. “Bij de politie gaan de komende jaren 17.000 mensen met pensioen en Defensie heeft 9500 nieuwe medewerkers nodig.” Dat zal het tekort aan mensen voor de veiligheidssectoren nog verder doen toenemen.
Bedrijven uit de veiligheidssector zullen dus steeds moeilijker aan personeel kunnen komen. Gerrits raadt hen daarom met klem aan om meer voor stagiairs te doen. Vaak blijven die dan bij de organisatie als zij eenmaal hun diploma hebben gehaald. Vooral voor erkende leerbedrijven is dat belangrijk, vult Grummer aan. Door dan te stoppen met het begeleiden van stagiairs gaat kennis, kunde en ervaring verloren. “Dat is het kind met het badwater weggooien.”

Aanbevelingen
Nog een nadeel is volgens Grummer dat handhavingsorganisaties door de huidige gang van zaken de grip en het contact met de jeugd verliezen. “Handhaving van het vuurwerkverbod kun je dan bijvoorbeeld wel op je buik schrijven.” Zijn organisatie probeert er nu via werkgevers achter te komen waar de hulpvraag nou echt zit. Dat heeft geleid tot een lijst met aanbevelingen. Zo kunnen boa’s in opleiding worden ingezet om informatie uit de openbare ruimte te verzamelen, zonder dat zij tegen burgers hoeven op te treden. Met de verzamelde informatie kunnen opgeleide boa’s efficiënter worden ingezet, zodat de hele organisatie op capaciteit kan besparen. Stagiairs die al wat verder zijn in hun studie kunnen toezichtstaken krijgen. Na dertien weken stage kunnen zij beëdigd worden en volwaardig worden ingezet, terwijl zij nog bezig zijn om hun diploma te halen. Grummer roept werkgevers in handhaving en toezicht op om aan te geven waar extra ondersteuning nodig is om studenten toch stage te kunnen laten lopen.

Bron: Ik ben boa.

Gedeeld

Geef een reactie