Grote problemen bij de beveiliger van staatsgeheimen

Volgens NRC zijn er grote bestuurlijke problemen bij Fox-IT. Dit bekende cybersecuritybedrijf wordt onder andere door de overheid ingeschakeld voor beveiliging van staatsgeheimen. De hoofdverantwoordelijke hiervoor is samen met CEO Erik Ploegmakers en nog een ander bestuurslid op straat gezet.

De precieze reden van de schorsing is niet bekend gemaakt, maar volgens het FD zou er een onderzoek lopen naar de drie bestuursleden. Het bedrijf zelf doet geen mededelingen hierover. Er zou mogelijk een verschil van inzicht bestaan over de strategie van het bedrijf, dat sinds 2015 in handen is van de Britse NCC Group. De overname destijds werd niet met gejuich ontvangen door de Nederlandse overheid, die er niet volledig op durfde te vertrouwen dat staatsgeheimen niet stiekem doorgespeeld zouden worden naar Britse inlichtingendiensten. Dat onderdeel werd daarom ondergebracht in de divisie Fox Crypto, waar de militaire inlichtingendienst MIVD vergaande zeggenschap over wilde hebben.

Europese speler
NCC wilde van Fox-IT een grote Europese speler maken, maar daar kwam weinig van terecht. Volgens voormalig strategisch directeur Jurjen Harskamp kreeg NCC Group het niet voor elkaar, omdat de groep meer uit een verzameling losse bedrijven bestond dan uit één geheel. “Ieder deed zijn eigen ding. Fox-IT ook.” Daar kwam bij dat de winst van het voor 135 miljoen euro overgenomen Delftse beveiligingsbedrijf achterbleef bij de verwachtingen. Dat kwam onder andere doordat de overheid terughoudend was geworden met het geven van opdrachten aan Fox-IT. In 2017 schreef de NCC Group 27 miljoen euro af op de investering. Het jaar daarop werd een nettoverlies van een kwart miljoen geboekt. Reden voor de Britten om de laatste 11 miljoen euro van de overnamesom vast te houden. Pas na lange discussies met de oprichters van Fox-IT werd dat geld alsnog overgemaakt.

Zorgen in de politiek
Sinds de overname door NCC is het onrustig bij Fox-IT. Al snel vertrokken de oprichters Ronald Prins en Menno van der Marel. Opvolger Joost Halkes hield het een jaar later voor gezien en zijn opvolger, Erik Ploegmakers, zit nu thuis de onderzoeksresultaten af te wachten. De schorsing van de drie bestuurders leidt tot zorgen in de politiek. D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil van minister Grapperhaus vernemen wat het standpunt is van het kabinet over deze kwestie. Hij vreest dat de ontstane crisis gevolgen kan hebben voor het werk dat Fox-IT voor de Nederlandse overheid verricht. Ingewijden denken dat de problemen te maken hebben met het feit dat de bestuurders de moeizame Europese plannen niet langer zagen zitten en weer terug ‘naar toen’ wilden om zo in ieder geval het vertrouwen van de overheid als grootste opdrachtgever terug te winnen. Dat lijkt nu averechts uit te gaan pakken.

Gedeeld

Geef een reactie