Grote stijging ernstige incidenten in Amsterdams openbaar vervoer

Het aantal geregistreerde incidenten bij GVB is in 2015 licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het stafbureau  Sociale Veiligheid van GVB.
Het aantal ernstige incidenten (vallend onder het Algemeen Strafrecht en APV) waaronder mishandeling, bedreiging en beroving  steeg van 269 in 2014 naar 333 in 2015. Dat is een toename van 23.7 procent. Er was zes keer sprake van bedreiging van personeel met een  wapen, tegenover drie keer in 2014. 43 keer vond bedreiging plaats zonder wapen, wat een toename van 53 procent betekent. Ook werd 167 keer opgetreden vanwege vandalisme of graffiti. Dat is een toename van 15 procent.
Het aantal incidenten vallend onder de Wet Personenvervoer zoals  schelden, beledigen en verstoringen bij betalingsproblemen, daalde met 2 procent van 1530 naar 1499. Zowel bij bus als tram nam het totaal aantal incidenten iets toe. Alleen bij metro nam het licht af.
Ondanks dat het feitelijke aantal incidenten licht is toegenomen, is het aantal incidenten per reiziger afgenomen. Het aantal reizigers  bij GVB steeg in 2015 met 6,2 procent, terwijl het aantal incidenten met 1,7 procent toenam.

Gedeeld

Geef een reactie