Grote zorgen over illegaal vuurwapengebruik

De politie maakt zich ernstig zorgen over het bezit en gebruik van illegale vuurwapens door criminelen. Dit concludeert De Telegraaf uit eigen onderzoek. Wel neemt het aantal in beslag genomen wapens in de meeste regio’s af, maar daar staat tegenover dat het geweld lijkt toe te nemen.

In het eerste kwartaal van het jaar onderschepte de politie 1385 vuurwapens en onderdelen ervan, blijkt uit cijfers die De Telegraaf  bij de Nationale Politie opvroeg. In heel 2017 waren het er 7431 tegen 8793 in 2015. Tussen 2013 en medio 2015 nam de politie 24000 wapens en onderdelen in beslag. In dezelfde periode daarna waren dat er ruim 4000 minder. Maar de aantallen fluctueren sterk per regio. In de politieregio Noord-Nederland werden vier keer zoveel wapens in beslag genomen als tien jaar geleden. Maar in de zuidelijke provincies neemt het aantal in beslag genomen wapens juist af, terwijl daar meer dodelijke schietpartijen plaatsvinden.

Niet veiliger
Volgens De Telegraaf betekent de afname van het aantal in beslag genomen vuurwapens niet dat het veiliger wordt in Nederland. Wapenexpert en gerechtelijk deskundige op het gebied van vuurwapens Jas van Driel zegt in de krant dat het zorgelijk is dat het veel makkelijker is om aan wapens te komen, dat er veel meer zware wapens zijn en vooral dat er makkelijk naar een wapen gegrepen wordt. Een kalasjnikov is voor een paar honderd euro te koop in het buitenland. Mede door het opheffen van vaste vuurwapenteams is de politie volgens Van Driel steeds moeilijker in staat illegale vuurwapens op te sporen. Ook voorzitter Jan Struijs van de politiebond NPB denkt er zo over. Als je niet actief zoekt, vind je de illegale wapens niet, stelt hij. De politie gaat volgens Struijs alleen op pad als er concrete informatie is over de aanwezigheid van een wapen. De landelijk portefeuillehouder vuurwapens bij de Nationale Politie, Dick Schouten, bevestigt dat. Maar hij benadrukt ook dat er wel een apart team bij de landelijke eenheid is dat zich puur en alleen bezighoudt met de opsporing van wapens. Er lopen op het moment zo’n dertig onderzoeken naar vuurwapens. Een kwart meer dan een paar jaar geleden. Ook wordt onderzoek gedaan naar wapenhandel via het dark web. Opmerkelijk is overigens dat vuurwapenincidenten niet landelijk worden geregistreerd. Dat is wel een wens van korpschef Erik Akerboom.

Gedeeld

Geef een reactie