Den Haag sluit City Deal Stedelijke Veiligheid

De gemeente Den Haag heeft samen met een aantal andere gemeentes en een aantal instituten afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid. De Rijksoverheid wil met deze zogenoemde City Deals de samenwerking tussen steden en regio’s vergroten.
De City Deal is gesloten voor een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe stedelijke veiligheidsuitdagingen. Dit heeft weer als doel meer maatschappelijk veiligheid en meer winst, zoals omzet en werkgelegenheid, voor de veiligheidssector.
De gemeenten en instituten waarmee Den Haag de zogenaamde City Deal gesloten heeft, zijn:
• Eindhoven
• Zoetermeer
• Delft
• Enschede
• Tilburg
• The Hague Security Delta (HSD)
• Twente Safety & Security (TS&S)
• Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS)

De inhoud van de City Deal is:
• Een goede basis creëren voor de totstandkoming van innovatieve producten die nationaal en internationaal aansprekend zijn en verkocht kunnen worden
• Een innovatieve aanpak bevorderen voor grote maatschappelijke opgaven in de steden
• De samenwerking tussen private en publieke partners te versterken

Cybersecurity
Omdat Nederland voorop loopt met cybersecurity, biedt samenwerking met de gemeentes en instituten de kans op meer banen en een veiligere samenleving. Cybersecurity is steeds belangrijker aan het worden, omdat iedereen door de snelle ontwikkeling van ICT steeds afhankelijker wordt van informatietechnologie.

Gedeeld

Geef een reactie