Hackers vallen massaal gemeente Den Haag aan

In het Haagse stadhuis is een grote groep ethische hackers neergestreken. Die gaan onderzoeken waar in de digitale omgeving van de gemeente kwetsbaarheden zitten. De gemeente had hiervoor onder de titel ‘Hâck Den Haag’ een wedstrijd uitgeschreven, waar de beste hackers op hebben gereageerd.

De wedstrijd is georganiseerd in samenwerking met het Haagse cybersecuritybedrijf Cybersprint. Ethische hackers uit binnen- en buitenland zijn uitgenodigd om donderdag in het atrium van het Stadhuis het leven van de informatiebeveiligers zuur te maken.
Cyber security is volgens de gemeente onlosmakelijk verbonden met Den Haag, als stad van Vrede & Recht. Den Haag zegt dan ook voorop te lopen met dit soort hackwedstrijden, waarvan de eerste vorig jaar werd gehouden. Alle organisaties, waaronder gemeenten, staan dagelijks bloot aan digitale dreigingen als phishing en hackpogingen. Optimale digitale veiligheid is dan ook cruciaal.

Proef op de som
“De digitale systemen van de gemeente Den Haag worden 24 uur per dag actief gemonitord op kwetsbaarheden. Er is dan ook geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van de gemeentelijke ICT-systemen. Toch is het goed om de proef op de som te nemen en te onderzoeken of er kwetsbaarheden zijn te vinden die nog onbekend zijn. Daarom dagen wij de beste hackers uit om dit te testen”, zegt wethouder Rachid Guernaoui, die de gemeentelijke organisatie en ICT in zijn portefeuille heeft.

Voorwaarden
Voor ‘Hâck Den Haag’ testen de deelnemende ethische hackers de échte online omgeving van de gemeente. Deze ethische hackers verklaren zich akkoord met de voorwaarden van deze wedstrijd; dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om kwetsbaarheden aan de gemeente te melden en deze niet verder te delen. ICT-specialisten van de gemeente staan paraat om eventueel gevonden kwetsbaarheden direct te verhelpen. De gemeente Den Haag garandeert dat de omgang met persoonsgegevens en de beschikbaarheid van haar diensten voortdurend aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen voldoet, ook tijdens deze hackwedstrijd. De resultaten worden aan het eind van de dag bekendgemaakt door wethouder Rachid Guernaoui.

Gedeeld

Geef een antwoord