Meer aanvallen op kritieke infrastructuur dan gedacht

Aanvallen op de kritieke infrastructuur komen vaker door dan gedacht, 54 procent van de bedrijven heeft ervaring met manipulatie via hacks.

stroomDat blijkt uit een onderzoek van de Organisatie van Amerikaanse Staten onder energiebedrijven, banken en waterleidingbedrijven in Noord- en Zuid-Amerika, zegt Reuters. Van de 575 organisaties die meededen aan het onderzoek, geeft 60 procent aan pogingen te hebben meegemaakt van datadiefstal uit systemen. In 44 procent van de gevallen probeerden aanvallers gegevens te verwijderen en 40 procent van de bedrijven gaf aan dat aanvallers probeerden om systemen uit te schakelen. Het is niet duidelijk in hoeveel gevallen die pogingen succesvol waren.

Gedeeld

Geef een reactie