HagaZiekenhuis krijgt als eerste privacyboete opgelegd

Voor het door personeel laten rondneuzen in onder andere het medische dossier van ‘Barbie’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het HagaZiekenhuis een boete opgelegd van 460.000 euro. De Haagse instelling heeft daarmee de twijfelachtige eer om als eerste de door velen gevreesde AVG-boete opgelegd te krijgen.

Het HagaZiekenhuis heeft volgens de Autoriteit Persoonsgegevens de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde. Dit blijkt uit onderzoek, dat volgde toen bleek dat tientallen medewerkers van het ziekenhuis onnodig het medisch dossier van een bekende Nederlander hadden ingezien. De AP legt het HagaZiekenhuis voor de onvoldoende beveiliging een boete op van 460.000 euro.

Last onder dwangsom
Om het ziekenhuis te dwingen de beveiliging van patiëntendossiers te verbeteren legt de AP het HagaZiekenhuis tegelijkertijd een last onder dwangsom op. Als het HagaZiekenhuis de beveiliging niet voor 2 oktober 2019 verbeterd heeft, moet het ziekenhuis elke twee weken 100.000 euro betalen, met een maximum van 300.000 euro. Het HagaZiekenhuis heeft inmiddels aangegeven maatregelen te nemen.

Vertrouwelijke relatie zorgverlener-patiënt
Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “De AP vindt het een kwalijke zaak dat een ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft. Daarbij past een ferme boete. De relatie tussen een zorgverlener en een patiënt hoort volstrekt vertrouwelijk te zijn. Ook binnen de muren van een ziekenhuis. Het maakt daarbij niet uit wie je bent.”

Beveiliging van patiëntendossiers
Een ziekenhuis moet alle technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat patiëntgegevens veilig zijn. Het HagaZiekenhuis heeft op twee onderdelen onvoldoende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo moet het ziekenhuis  regelmatig controleren wie welk dossier raadpleegt. Op deze manier kan het ziekenhuis tijdig signaleren wanneer iemand onbevoegd toch een dossier raadpleegt en daartegen maatregelen nemen.
Bij een goede beveiliging hoort authenticatie waarbij ten minste twee factoren betrokken worden. De identiteit van een gebruiker om toegang te krijgen tot een patiëntendossier wordt dan bijvoorbeeld vastgesteld met een code of een wachtwoord in combinatie met een personeelspas.
Tegen het besluit van de AP staan nog rechtsmiddelen open.

Gedeeld

Geef een reactie