Half miljoen thuiswerkers via software in de gaten gehouden

Bij 13 procent van de thuiswerkers controleert de werkgever met speciale software of zij wel echt aan het werk zijn. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1200 thuiswerkers. Volgens de bond mag deze vorm van controle echter alleen als er een ernstig vermoeden van fraude is.

CNV-voorzitter Piet Fortuin denkt dat de werkelijke aantallen nog hoger liggen, omdat niet elke werknemer weet dat de werkgever meekijkt. Hij ziet liever dat werkgevers wat meer aandacht schenken aan het welzijn van het thuiswerkende personeel, omdat een groot deel met eenzaamheids- en burnout-klachten kampt. Ook neemt het aantal fysieke klachten snel toe, doordat mensen vaak de hele dag in een verkeerde houding achter de laptop zitten.

Toetsaanslagen en muisbewegingen
Volgens softwarevergelijkingswebsite Capterra neemt de vraag naar software voor het monitoren van medewerkers sinds corona enorm toe. In het eerste kwartaal van dit jaar was de vraag 58 procent groter dan in dezelfde periode in 2020. Het gaat dan om software die bijvoorbeeld het aantal toetsaanslagen of muisbewegingen van de thuiswerker meet. Volgens Fortuin wordt die in alle sectoren gebruikt. Ook worden werknemers meerdere keren per dag gebeld om te controleren of ze aan het werk zijn. Vooral medewerkers van callcentra worden intensief gecontroleerd als zij thuiswerken.

Noodzakelijkheid en proprotionaliteit
Volgens de NOS krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weinig klachten van werkenden, mogelijk omdat die niet weten hoe ver het spioneren gaat. De toezichthouder wijst erop dat controleren van thuiswerkers alleen mag als de werkgever de noodzakelijkheid en proportionaliteit kan onderbouwen en er geen minder ingrijpende manieren zijn om het doel te bereiken. Ook dient de OR in te stemmen met een dergelijke maatregel. Wat geldt voor werken op de zaak, geldt ook voor werken thuis, aldus de AP. De toezichthouder vindt dat thuiswerkers beter op hun prestaties afgerekend kunnen worden, dan op het aantal toetsaanslagen.

Gedeeld

Geef een antwoord