Handhavers krijgen bodycams en extra ondersteuning van politie

Deze zomer krijgen de eerste honderd buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in Amsterdam een camera als onderdeel van hun uniform. Dat wordt daarna uitgebreid naar alle handhavers op straat. Ook krijgen BOA’s in de binnenstad per direct extra ondersteuning van de politie.

Burgemeester Halsema heeft de voorstellen besproken met vertegenwoordigers van verschillende vakbonden. Met de toezegging van de bodycams komt zij tegemoet aan een wens van de BOA-vakbonden. Het dragen van een bodycam heeft volgens ervaringen in andere gemeenten een positief effect op het gedrag van burgers. Mensen op straat letten bewuster op hun gedrag als ze weten dat ze gefilmd worden. Uit de evaluatie van een proef met bodycams vorig jaar in Breda is gebleken dat het dragen van de bodycam ervoor zorgt dat conflicten minder snel uit de hand lopen. Ook voelen de BOA’s zich veiliger.

Eerste honderd
De eerste honderd BOA’s krijgen deze zomer al een bodycam. Behalve in de camera’s moet er ook geïnvesteerd worden in de bijbehorende ICT, zodat beelden kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd. De uitbreiding van camera’s naar meer handhavers wordt gefaseerd ingevoerd, met tussentijdse evaluaties aan de gemeenteraad.
Het college werkt op dit moment ook aan het Masterplan Handhaving. Het Masterplan is een nieuwe verdeling van het werk door de handhavers in de openbare ruimte en op het water. Het plan moet leiden tot een efficiëntere inzet van handhavers: op het juiste tijdstip, op de juiste plek. Het college heeft al besloten daarbij extra aandacht te geven aan kwetsbare wijken in Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Extra politie
Handhavers zijn er voor de leefbaarheid in de stad, de politie is er voor de veiligheid. Volgens de burgemeester moeten BOA’s niet in de frontlinie staan en mogen ze daar ook niet in terecht komen. Daarom wordt het aantal agenten dat voor het Binnenstad Offensief (een handhavingsteam van de gemeente en de politie om de toenemende overlast en criminaliteit door de drukte in de binnenstad terug te dringen) is ingezet verhoogd: van 23 fte naar 70 fte. Deze politiemedewerkers hebben pepperspray en een wapenstok. Zij zijn zichtbaar aanwezig en kunnen handhavers in het centrum direct ondersteunen. Het gaat onder andere om ruiters en motorrijders.
De komende tijd zal de politie ook een herkenbaar Mobiel Onderkomen (MOK) in het Wallengebied plaatsen. De extra capaciteit voor de binnenstad gaat niet ten koste van de opsporing, de ontwikkelbuurten en de noodhulp.
De handhavers van het Binnenstad Offensief staan via hun portofoon altijd in directe verbinding met de politie. Op de portofoon zit een noodknop. In geval van nood stuurt de politie direct agenten.

Gedeeld

Geef een antwoord