Handreiking voor gemeenten collectieve horecaontzegging

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) komt met een handreiking, die gemeenten helpt bij de invoering van een collectieve horecaontzegging (CHO). Bij zo’n initiatief werken horecaondernemers nauw samen met politie en gemeente.

In deze nieuwe handreiking leest de gemeenteambtenaar hoe de CHO succesvol geïmplementeerd kan worden. Belangrijk, want ook de gemeente heeft een rol bij de succesvolle inzet van de CHO, ondanks dat de horeca de CHO oplegt. De gemeente ontwikkelt namelijk het veiligheidsbeleid en heeft de regie op veilig uitgaan – waar de CHO onderdeel van is – en op de samenwerking met de partners. De gemeente kan de horeca faciliteren, stimuleren om de CHO in te zetten en optreden als intermediair tussen horeca en politie. Bovendien voelen horecaondernemers zich gesteund in de toepassing van de CHO als de gemeente achter hen staat.

Gemeente kan ondersteunen op drie punten
Vanuit de gemeente is een bijdrage te leveren aan het creëren van draagvlak, aan het maken van afspraken over de inzet van de CHO en het vastleggen in het protocol en aan het monitoren, evalueren en borgen van de uitvoering. In de handreiking is te lezen hoe dat moet. Ook staan er praktische tips in.
Voor de CHO slaan de horeca in een uitgaansgebied de handen ineen. Daardoor kunnen alle deelnemende horecaondernemers de overlastgevers voor langere tijd de toegang ontzeggen. Wanneer iemand die een CHO heeft toch een van de deelnemende horeca binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk.

Gedeeld

Geef een antwoord