Handreikingen terreinbeveiliging aangepast aan VRKI 2.0

De handreikingen ‘Beveiligingsmaatregelen Buitenterreinen’ zijn opnieuw beoordeeld. Om de handreikingen goed aan te laten sluiten op de VRKI 2.0, is een wijziging doorgevoerd in de RE-maatregelen (reactie/alarmopvolging). Met de handreikingen kunnen verzekeraars en mobiliteits-, transport- en logistieke bedrijven hun risicoklasse bepalen.

Het netwerk mobiliteit & transport van het Platform Risicodeskundigheid concludeert dat de opzet en indeling van de handreikingen nog actueel zijn. Wel waren enkele aanpassingen nodig. Zo is het in de VRKI 2.0 mogelijk om alarmopvolging op niveau RE3 als RE2 uit te voeren mits het een geverifieerde melding is met Prio 1 opvolging door politie. Deze mogelijkheid is nu ook opgenomen in beide handreikingen. Paragraaf 4.6 en de het laatste blokje in de matrix in paragraaf 5 zijn daarop aangepast.

Inbraak bedrijventerreinen
Auto-, transport- en logistieke bedrijven en hun verzekeraars worden vaak geconfronteerd met criminaliteit op buitenterreinen. Zo betreden zwaar georganiseerde criminele bendes ‘s nachts de terreinen om auto’s en kostbare onderdelen te stelen. Denk aan velgen, banden, airbags, werktuigen, navigatiesystemen en xenonverlichting. Diefstal en schade heeft vaak grote impact op de betreffende ondernemer.

Gratis handreikingen
Om ondernemers te helpen bij het aanpakken van deze problematiek hebben risicodeskundigen, verenigd in het Verbond van Verzekeraars, twee handreikingen ontwikkeld. Een voor  mobiliteitsbedrijven en een voor logistieke en transportbedrijven. Met behulp van deze handreikingen kunnen risicoklassen bepaald worden en daarmee het gewenste preventie- en beveiligingsniveau.

De handreikingen zijn in 2019 voor wat betreft de gebruikte terminologie in lijn gebracht met de Verbeterde Risicoklassenindeling van het CCV, de VRKI 2.0.

Gedeeld

Geef een reactie