Harmonisatieafspraak voor proefbranden bij aspiratiemelders

Het deskundigenpanel BMI en OAI van het CCV heeft de harmonisatieafspraak over proefbranden bij aspiratiemelders (ASD) gepubliceerd. Aspiratiemelders worden toegepast als een gevoelige en snelle rookdetectie nodig is. Ze zijn geschikt voor toepassing in stoffige ruimtes en heel hoge ruimtes.

Hoe en waar melders moeten worden aangebracht staat in de norm voor brandmeldinstallaties: NEN 2535. Aspiratiemelders zijn echter in deze norm niet beschreven. Daarom moet altijd met een proefbrand worden aangetoond dat de aspiratiemelder snel genoeg detecteert, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In sommige ruimtes zoals een liftschacht is een proefbrand echter lastig uit te voeren. De harmonisatieafspraak schrijft voor aan welke voorwaarden de aspiratiemelder moet voldoen, zodat een proefbrand niet nodig is. De harmonisatieafspraak is van toepassing bij inspectie van de brandmeldinstallatie.

Gedeeld

Geef een antwoord