Helft vmbo’ers voelt zich niet veilig op school

Uit onderzoek dat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft uitgevoerd onder 75.000 scholieren, blijkt dat slechts de helft (56 procent) van de leerlingen op het vmbo zich veilig voelt op school. In het praktijkonderwijs is dit zelfs maar 48 procent. Van het verplichte ‘veilige schoolklimaat’ komt dus in de praktijk weinig terecht.

Leerlingen op het vwo (84 procent) voelen zich gemiddeld het veiligst, aldus het onderzoek. Op de havo voelt 72 procent van de leerlingen zich veilig. Scholieren op deze scholen worden ook het minst gepest. In het vmbo en praktijkonderwijs is dat helaas anders. Daar blijft pesten volgens LAKS een groot probleem. De organisatie stelt vast dat de verschillen tussen vmbo en vwo op de thema’s veiligheid, sfeer en medezeggenschap te groot zijn.

Boosdoeners
Twee jaar geleden waren de percentages bij het vmbo al even hoog, aldus het LAKS. De boosdoeners zijn met name pestgedrag, agressie, intimidatie en een slechte sfeer op school. Dit ondanks allerlei pestprotocollen en veiligheidsplannen, die verplicht zijn geworden nadat hiervoor in 2015 de wet Veiligheid op school in werking is gesteld. Deze ‘papieren realiteit’ levert volgens voorzitter Anouk Gielen van het scholierencomité niets op. Vandaag biedt zij de onderzoeksresultaten aan onderwijsminister Arie Slob aan.

Gedeeld

Geef een reactie