Herziene norm voor Security Management uitgebracht

Adviescentrum BVI heeft een herziene versie uitgebracht van de Security Management Systeem Norm 2017. Deze norm is bedoeld om organisaties te helpen ‘beveiliging’ als onderdeel van het veiligheidssysteem in te richten.

De norm helpt volgens Adviescentrum BVI bij het inrichten van een security managementsysteem dat een gewenst rendement levert tegen acceptabele inspanningen en kosten. Managers en CEO’s zijn gewend een organisatie op hoofdlijnen aan te sturen. Om daarin te ondersteunen is ooit de ISO 9001 Kwaliteitsmanagement opgesteld. Voor vakgebieden zoals informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit zijn doelgerichte normen opgesteld zoals de ISO 27001 en ISO 22301. Voor beveiliging is er nu ook een norm. Deze is voor alle organisaties – groot of klein – toepasbaar.

Onafhankelijke audits
Nu kan volgens Adviescentrum BVI de integrale beveiliging van een organisatie volgens een breed gedragen norm worden gestructureerd, verbeterd en geaudit. De SMS Norm 2017 is volgens de High Level Structure (HLS) van ISO opgebouwd en de ‘look and feel’ zal menig manager daarom bekend voorkomen. Ook biedt de norm de mogelijkheid om de kwaliteit van de beveiliging aan derden aan te tonen, bijvoorbeeld via een audit.

Alle aspecten van beveiliging
De norm raakt aan alle aspecten en maatregelen van beveiliging. Van toegangscontrole en beveiligingsschillen tot Travel Security, en van risicoanalyse en screening tot incident- en crisismanagement. De norm heeft bijlagen met essentiële beheersmaatregelen, een implementatiehandleiding en nog veel meer. De kwaliteit van de norm is geborgd door een commissie van zeer ervaren security professionals. Zij staan in voor de compleetheid en relevantie van de inhoud.

Ondersteuning
Het Adviescentrum BVI is intensief betrokken geweest bij het opstellen en introduceren van deze managementnorm. Dit gebeurde op basis van jarenlange ervaring met het analyseren van complexe veiligheidsrisico’s. Het bureau kan ondersteuning bieden bij het inrichten van een security management-systeem organisaties.

Gedeeld

3 thoughts on “Herziene norm voor Security Management uitgebracht”

Geef een antwoord