Het CCV publiceert menukaart tegen ondermijning in de wijk

Op basis van de ervaringen met complexe ondermijningsvraagstukken, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een menukaart opgesteld. Hierin staat wat het instituut kan bieden bij het voorkomen van georganiseerde criminaliteit woonwijken.

Het CCV ondersteunt landelijke, regionale en lokale partners bij het voorkomen dat jongeren afglijden in de drugscriminaliteit. Deze aanpakken bestaan uit maatwerk, waarin landelijke bevindingen en richtlijnen veelal een plek krijgen. Ook nemen de adviseurs van het CCV deel aan landelijke netwerken, kennen zij de meest recente wetenschappelijke inzichten, werken zij met een doelgroepgerichte aanpak, hebben zij kennis van de complexiteit rondom zorgmijdende multiprobleemgezinnen en kennen zij de praktijk van hun samenwerkingspartners en gemeenten.

Hulp bij probleemaanpak
De menukaart bevat verschillende onderwerpen. Zo is te zien hoe gebruik gemaakt kan worden van het barrièremodel jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Ook kan het CCV gemeenten helpen met een integrale werkwijze om criminaliteit binnen familiestructuren aan te pakken. Weer een andere aanpak is bedoeld om de meldingsbereidheid en regie op veiligheidsbeleving in de buurt te bevorderen, terwijl er ook hulp wordt aangeboden bij de aanpak van verpauperde winkelstraten, kwetsbare wijklocaties en dubieuze ondernemers. Verder biedt het CCV ondersteuning bij de lokale aanpak van ondermijning in de horeca, messenproblematiek en wapenbezit.

Gedeeld

Geef een antwoord