Hoge privacyboete voor bureau dat schulden registreert

Het bekende Bureau Krediet Registratie in Tiel heeft een boete van 830.000 euro opgelegd gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit omdat het geld vraagt aan mensen die hun eigen dossier willen inzien. Daarmee handelt het BKR in strijd met de privacywetgeving, aldus de AP.

De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag van de Autoriteit Persoonsgegevens geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage, wat in strijd is met de privacywetgeving. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) BKR een boete opgelegd van 830.000 euro. De AP kreeg klachten over de drempels die BKR opwierp wanneer mensen hun persoonsgegevens wilden inzien. Dit was voor de AP aanleiding om onderzoek te doen.

Inzage persoonsgegevens kredietregistraties
Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “Inzage in persoonsgegevens over kredietregistraties is heel belangrijk. Een negatieve kredietregistratie kan gevolgen hebben voor het krijgen van een lening of hypotheek. Het is dus belangrijk om makkelijk en snel te kunnen nagaan welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en of dit op een goede manier gebeurt.”
BKR vroeg vanaf mei 2018 een vergoeding voor het digitaal opvragen van persoonsgegevens. Ook konden mensen maar één keer per jaar (per post) zonder kosten hun gegevens inzien. Ook dat mag niet volgens de privacywetgeving.
BKR heeft na het onderzoek van de AP de werkwijze aangepast. Sinds april 2019 kunnen mensen gratis hun gegevens bij BKR digitaal inzien. Ook heeft BKR vanaf maart 2019 het aantal keer aangepast dat mensen per post hun persoonsgegevens kunnen inzien. BKR is daarom in deze zaak in beroep gegaan bij de rechter. Hierdoor is het besluit van de AP over de op te leggen boete nog niet definitief.

Gedeeld

Geef een reactie