Honderden miljoenen extra voor veiligheidszorg

De komende periode trekt het kabinet honderden miljoenen extra uit voor veiligheid. Dat blijkt uit de traditioneel gelekte Miljoenennota, die op Prinsjesdag officieel wordt gepresenteerd. Zo gaat 550 miljoen euro naar de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

De wijzigingen zijn opmerkelijk gezien de demissionaire status van het kabinet. Normaal worden dan geen al te grote beleidsveranderingen aangekondigd. Veiligheid heeft echter als politiek aandachtspunt behoorlijk aan belang gewonnen vanwege de toenemende dreiging van maatschappelijke ontwrichting. Daarom wordt 550 miljoen geïnvesteerd in versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarvan gaat 154 miljoen euro naar het beveiligen van mensen die de ondermijning moeten bestrijden. Dat is noodzakelijk, omdat steeds meer bestuurders, politici en medewerkers van de rechtspraak risico lopen geliquideerd te worden. Verder gaat nog 60 miljoen naar investeringen in munitie en training van militairen.

Gedeeld

Geef een antwoord