Hoorbaarheid van sirenes hulpvoertuigen onderzocht

Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van geluidssignalen van voorrangsvoertuigen? Welke recente ontwikkelingen, zoals steeds beter geïsoleerde auto’s, spelen hierbij een rol? Uit het literatuuronderzoek van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen blijkt dat er veel variabelen zijn die van invloed kunnen zijn.

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen factoren die de effectiviteit van de geluidsbron beïnvloeden, factoren die van invloed zijn op de verspreiding van het geluid en factoren die het ontvangen ervan beïnvloeden.

Negatieve invloed
De onderzoekers concluderen dat de effectiviteit van het geluidssignaal sterk wordt bepaald door twee componenten: de hoorbaarheid en de lokaliseerbaarheid, waarop weer diverse factoren van invloed zijn. Er is een theoretisch optimum van het geluidssignaal dat is vastgelegd in wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt echter dat vooral tijdens de verspreiding van het geluid diverse factoren de effectiviteit ervan beïnvloeden. Met name de geluidsdichtheid van moderne auto’s en het luisteren naar muziek of de radio hebben een negatieve invloed op de hoorbaarheid van geluidssignalen door automobilisten.

Geen ‘beste’ geluidssignaal
Waar mogelijk zijn in het onderzoek de prestaties van verschillende typen geluidssignalen met elkaar vergeleken. Deze vergelijking is niet compleet en kan ook niet als zodanig worden gezien om het ‘beste’ geluidssignaal aan te wijzen. Uit de vergelijking komt naar voren dat er niet één geluidssignaal is dat beter presteert dan andere geluidssignalen. Er treden per situatie verschillen op die ontstaan door fysieke en psychoakoestische factoren.

Beperking onderzoek
Het onderzoek richtte zich alleen op geluidssignalen, terwijl voorrangsvoertuigen in Nederland volgens de Nederlandse wetgeving gebruikmaken van zowel optische als geluidssignalen wanneer zij een dringende taak te vervullen hebben. Het kan zijn dat wanneer het geluidssignaal in mindere mate effectief is, optische signalen dit (deels) kunnen compenseren. Vervolgonderzoek kan wellicht duidelijkheid verschaffen over de samenhang tussen beide signalen.

Download Literatuuronderzoek effectiviteit geluidssignalen
Literatuuronderzoek effectiviteit geluidssignalen

Gedeeld

Geef een reactie