Horeca kan immateriële schade makkelijker op daders verhalen

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft tijdens een werkbezoek aan Zwolle het startschot gegeven voor de directe aansprakelijkstelling in het uitgaansleven. Met behulp van SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) kan een horecaondernemer indirecte schade verhalen op de dader.

De maatregel is al langer bekend binnen de detailhandel. Wie voor het eerst op een winkeldiefstal wordt betrapt, kan met de winkelier een kostendekkende schikking treffen. De ondernemer wordt zo schadeloos gesteld voor de tijd die hij bezig is met de afhandeling van het incident. Iets soortgelijks is nu ook ingevoerd in de horeca. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) was nauw betrokken bij de introductie daarvan.

Samenwerking
Tijdens een wandeling door Zwolle sprak minister Dekker met betrokkenen van de gemeente, politie en diverse ondernemers over de verschillende instrumenten die zij kunnen inzetten tegen criminaliteit. Na de wandeling ging hij in gesprek met een agent en horecaondernemer over uitgaansgeweld in de praktijk. CCV-adviseur Martijn Wildeboer gaf daarbij een toelichting op de directe aansprakelijkheidstelling bij uitgaansgeweld. “Samenwerking tussen de werkgroepen Veilig Winkelgebied en Veilig Uitgaansgebied waren de aanleiding voor deze nieuwe aanpak in de horeca, omdat je gaat zien dat vaak dezelfde overlastgevende personen zowel in winkel- als in uitgaansgebieden aanwezig zijn.” De ondernemer hoeft niet zelf achter zijn geld aan. Dat doet SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling).

Collectieve Horeca Ontzegging
Een andere maatregel om wangedrag tegen te gaan is de Collectieve Horeca Ontzegging. Dit is volgens het CCV een goed instrument om de grootste onruststokers in het uitgaansleven de toegang tot de horeca te weigeren. Bij herhaling van een overlastsituatie of een strafbaar feit in een horecagebied, kan aan de overlastgever voor langere tijd de toegang worden ontzegd voor alle deelnemende zaken in het uitgaansgebied. Deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan de sticker van de Collectieve Horeca Ontzegging bij de deur. In de praktijk blijkt dat het instellen van zo’n maatregel preventief werkt. Er is minder overlast en het geeft bezoekers van het uitgaansgebied een veiliger gevoel. In de CHO werken horecaondernemers nauw samen met politie en gemeenten. De maatregel is onderdeel van de bredere aanpak voor een veilig uitgaansgebied. Meer informatie over de CHO is te vinden in het CCV-webdossier Collectieve Horecaontzegging.

Gedeeld

Geef een antwoord