Horeca komt met protocol voor collectieve ontzegging

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland komt met een collectieve horecaontzegging (CHO). Deze is bedoeld om notoire overlastgevers uit de horeca te weren. Bovendien moet er een afschrikkende werking van uitgaan. Alle uitgaansgebieden kunnen gebruik maken van dit protocol.

Bij een collectieve horecaontzegging (CHO) werken bedrijven in een bepaald gebied samen. Wie bij een van de deelnemende uitbaters overlast heeft veroorzaakt, komt er dan bij de andere ook niet meer in. Dit geldt voor langere tijd. Zo’n maatregel kan niet zomaar worden ingevoerd. Voor het opleggen en handhaven van de CHO moeten horeca en politie namelijk persoonsgegevens met elkaar uitwisselen en dat kan niet zonder een protocol gegevensuitwisseling dat voldoet aan de AVG. Het modelprotocol dat KHN ontwikkeld heeft, is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pilotgemeenten
Het modelprotocol wordt als eerste geïmplementeerd in de pilotgemeenten Almere, Amsterdam (Rembrandtplein), Eindhoven en Zwolle. Op basis van de ervaring die daar wordt opgedaan, ontwikkelt KHN voor haar leden een praktisch stappenplan voor de implementatie van de CHO. Meer informatie over de maatregel is te vinden in het  webdossier over de CHO van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Gedeeld

Geef een antwoord