Hulpdiensten willen samen drones gaan inzetten

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig, zo meldt brandweer.nl. Ze kunnen helpen bij het opsporen en bestrijden van branden, opsporen van chemische stoffen, brandonderzoek of het vinden van drenkelingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een eigen, landelijke vliegorganisatie voor de brandweer.

Al langere tijd doet de brandweer met een pilot van de regio’s Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op met drones. “We komen nu in de volgende fase”, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. “We zoeken naar samenwerking met Defensie en de Nationale Politie op het gebied van de inzet van onbemande luchtvaartuigen, maar ook op onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.”

Samenwerkende hulpdiensten
De samenwerking werd afgelopen vrijdag bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring. Dat gebeurde in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens het seminar ‘Vliegen met drones’ in de Risk Factory, onderdeel van de Twente Safety Campus op het voormalige vliegveld Twente. In een interessant programma werden de laatste ontwikkelingen over de vliegorganisatie besproken en vertelden Defensie, politie en brandweer over de onderlinge samenwerking van de hulpdiensten en hun praktijkervaringen met drones. In de middag werden meerdere demonstraties door Defensie, politie en brandweer met drones getoond.

Foto: drones.nl

Gedeeld

Geef een reactie