Grensoverschrijdende aanpak digitale spionage noodzakelijk

Nederlandse overheden en bedrijven zijn steeds vaker slachtoffer van digitale spionage. Het aantal incidenten groeit, zo blijkt uit een inventarisatie van de incidenten en dreigingen in 2015 door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

CybersecurityHet Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) is vandaag door staatssecretaris Dijkhoff naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit onderzoek (pdf) van de veiligheidsdiensten AIVD en de MIVD blijkt dat beroepscriminelen zich steeds vaker richten op de verstoring van ICT bij overheden, bedrijven en burgers.

Buitenlandse overheden richten zich steeds vaker op digitale spionage bij Nederlandse overheden en economische spionage bij bedrijven. Het merendeel van deze aanvallen is uitgevoerd met zogeheten spearphishing-e-mails, doelgerichte phishing-mails die afkomstig lijken te zijn van een bekend bedrijf, en die met malware besmette bijlagen bevatten of links naar websites met malware.

Ook bedrijven waren het slachtoffer van digitale spionage, vooral in de vakgebieden defensie, hightech, tuinbouw, chemie, energie en luchtvaart. Die aanvallen waren waarschijnlijk afkomstig van buitenlandse inlichtingendiensten.

Staatssecretaris Dijkhoff laat weten dat de bevindingen uit het CSBN bevestigen dat een nationale en internationale cybersecurity-aanpak noodzakelijk is. Publiek-private samenwerking is hierbij belangrijk. De snelle ontwikkeling van cyberdreigingen in combinatie met een geopolitieke omgeving die in toenemende mate instabiel is, vraagt om voortdurende aandacht. Daarom zal in 2016 een doorontwikkeling van de cybersecurity-visie plaatsvinden. Hierbij worden alle relevante publieke en private partijen betrokken, net als bij de totstandkoming van de NCSS2. Uitgangspunt is dat cybersecurity een balans is tussen vrijheid, veiligheid en economische groei.

Volgens NCSC vormen terroristen nog geen grote dreiging, maar groeien hun capaciteiten wel. ‘Hoewel de potentie op digitaal gebied van terroristische actoren groeit, vormen ze nog geen grote dreiging vanwege hun beperkte technische capaciteiten. Er zijn geen aanwijzingen voor een concrete dreiging richting Nederland.

Gedeeld

Geef een reactie