‘ICT be?nvloedt georganiseerde criminaliteit niet’

De georganiseerde criminaliteit verandert nauwelijks als gevolg van ontwikkelingen in de ICT. Criminelen gebruiken bijvoorbeeld wel e-mail, het web en mobiele telefoons, maar de aard van hun activiteiten verandert daar niet wezenlijk door. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundige en KLPD-medewerker Jan Kortekaas, die komende donderdag promoveert aan de Leidse universiteit.

Kortekaas zegt zelf ‘verrast’ te zijn door de uitkomsten van zijn onderzoek. Uit krantenberichten had hij de indruk gekregen dat criminele organisaties zeer actief zijn op internet. In het onderzoek is daarvan niets gebleken. “Er worden door de komst van internet bijvoorbeeld niet meer drugs verkocht”, aldus de promovendus. Een verklaring schuilt in de aard van de criminaliteit, die berust op vertrouwen in de tegenpartij en het daarbij horende oog-in-oog contact.

Toch is de energie die politie en justitie nu in internet steken geen verloren moeite, meent Kortekaas, omdat zich online wel degelijk veel zaken voordoen die het daglicht niet kunnen verdragen. Voorbeelden zijn verspreiding van virussen en kinderporno. Alleen op het onderzochte deelgebied van de georganiseerde criminaliteit – organisaties die naar financieel gewin streven door te handelen in illegale goederen en diensten – vallen de risico’s volgens Kortekaas mee. Hij rekent terroristische organisaties overigens niet tot de georganiseerde criminaliteit, omdat zij niet uit zijn op geld maar politieke doeleinden nastreven.

De promovendus ontwikkelde een instrumentarium om te beoordelen in hoeverre ICT extra georganiseerde criminaliteit oplevert. De risico’s van criminaliteit zijn volgens hem niet in harde getallen uit te drukken, alleen in waarschijnlijkheden.

Bron: www.automatiseringgids.nl

Gedeeld

Geef een reactie